Quản trị bán lẻ

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Quản trị bán lẻ là một quá trình đánh giá tất cả các yếu tố liên quan đến bán lẻ để làm tăng kết quả một cách tích cực nhất. Đó là một tập hợp các quy trình và kỹ thuật được sử dụng để tăng cường mở rộng thị trường và cấu trúc bán lẻ để tạo sự hài lòng lớn hơn cho khách hàng.

Quản trị bán lẻ là một trong những ngành gần đây nhất của quản lý bán hàng. Nó chủ yếu tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua các kỹ thuật khác nhau để tạo ra mọi kích thích có thể cho việc mua hàng được thực hiện. Các nhà quản trị bán lẻ tập trung vào việc phát triển một môi trường hấp dẫn thông qua việc sử dụng màu sắc, sự đa dạng, kích thước, không gian, chiều cao và chiều rộng của kệ, vị trí sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng, trong số nhiều chiến lược khác được sử dụng để tạo ra những giai đoạn tốt nhất có thể để bán được nhiều hơn.

Xin mời xem các bài viết dưới đây về hoạt động bán lẻ và quản trị bán lẻ của doanh nghiệp:

I. Tổng quan bán lẻ

1. Khái niệm và vai trò của bán lẻ hàng hoá

2. Đặc điểm và chức năng của bán lẻ hàng hoá

3. Các yếu tố cấu thành quá trình bán lẻ

4. Quản trị hoạt động bán lẻ

II. Phân tích tình huống và lập kế hoạch bán lẻ

Đặc tính thị trường và khách hàng của kinh doanh bán lẻ

1. Đặc tính thị trường bán lẻ

2. Đặc tính khách hàng trong kinh doanh bán lẻ

III. Công nghệ bán lẻ

1. Các hệ thống công nghệ bán lẻ

1.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống công nghệ bán lẻ

1.2. Các dạng hệ thống công nghệ bán lẻ

2. Quy trình công nghệ bán lẻ:

3. Các công nghệ bán lẻ ( phương pháp bán lẻ)

3.1. Công nghệ bán lẻ truyền thống(qua quầy)

3.2. Công nghệ tự phục vụ :

3.3. Công nghệ bán hàng tự chọn (quầy hàng để ngỏ)

3.4. Công nghệ bán hàng theo mẫu:

3.5. Bán hàng theo đơn đặt hàng:

3.6. Bán hàng tận nhà khách hàng

4. Qui hoach mặt bằng công nghệ và thiết bị bán lẻ

4.1. Qui hoạch mặt bằng công nghệ cửa hàng bán lẻ (CHBL)

4.2. Đảm bảo thiết bị bán lẻ

IV. Lực lượng bán hàng

1. Vai trò và chức năng của lực lượng bán hàng

1.1. Khái niệm, vai trò của lực lượng bán hàng

1.2. Chức năng của lực lượng bán hàng

2. Quản trị lực lượng bán hàng

2.1. Xác định nhiệm vụ của lực lượng bán hàng

2.2. Xác định cơ cấu, qui mô của lực lượng bán hàng

2.3. Tuyển chọn, huấn luyện nhân viên bán hàng

2.4. Tổ chức quản lý hoạt động của lực lượng bán hàng

2.5. Đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng bán hàng

V. Kiểm soát hoạt động bán lẻ

1.Khái nệm và Qui trình kiểm soát hoạt động bán lẻ

1.1 Khái niệm

1.2 Quy trình

1.3 : Mục tiêu và nội dung

2. Kiểm soát hoạt động của lực lượng bán hàng

2.1. Mục đích kiểm soát hoạt động của lực lượng bán hàng

2.2. Nội dung kiểm soát hoạt động của lực lượng bán hàng

3. Quản lý và chăm sóc khách hàng